• 2287 Плътна завеса  в розаво с предуващи се златни орнаменти. Плътна завеса със златни орнаменти.
  • 2287 Плътна завеса  в розаво с предуващи се златни орнаменти. Плътна завеса със златни орнаменти.
  • 2287 Плътна завеса  в розаво с предуващи се златни орнаменти. Плътна завеса със златни орнаменти.
  • 2287 Плътна завеса  в розаво с предуващи се златни орнаменти. Плътна завеса със златни орнаменти.