• 1798 Плътен плат за завеса с мръсно бяла основа и кафяво-зелени цветя. Завеса с релефни цветя.
  • 1798 Плътен плат за завеса с мръсно бяла основа и кафяво-зелени цветя. Завеса с релефни цветя.
  • 1798 Плътен плат за завеса с мръсно бяла основа и кафяво-зелени цветя. Завеса с релефни цветя.
  • 1798 Плътен плат за завеса с мръсно бяла основа и кафяво-зелени цветя. Завеса с релефни цветя.