• 1613 Цвят-мента, 60х150см(на малки квадратчета 2х2см) в опънат вид Битово переде мента - 60х150см
  • 1613 Цвят-мента, 60х150см(на малки квадратчета 2х2см) в опънат вид Битово переде мента - 60х150см
  • 1613 Цвят-мента, 60х150см(на малки квадратчета 2х2см) в опънат вид Битово переде мента - 60х150см
  • 1613 Цвят-мента, 60х150см(на малки квадратчета 2х2см) в опънат вид Битово переде мента - 60х150см
  • 1613 Цвят-мента, 60х150см(на малки квадратчета 2х2см) в опънат вид Битово переде мента - 60х150см