• 1608 Текстилна ширит лента, хармоника - 60 мм Ширит за перде (перделък)
  • 1608 Текстилна ширит лента, хармоника - 60 мм Ширит за перде (перделък)
  • 1608 Текстилна ширит лента, хармоника - 60 мм Ширит за перде (перделък)
  • 1608 Текстилна ширит лента, хармоника - 60 мм Ширит за перде (перделък)