• 1515 Перде дантела млечно бяла с орнаменти и лъскава нишка. Перде дантела млечно бяла с орнаменти и лъскава нишка.
  • 1515 Перде дантела млечно бяла с орнаменти и лъскава нишка. Перде дантела млечно бяла с орнаменти и лъскава нишка.
  • 1515 Перде дантела млечно бяла с орнаменти и лъскава нишка. Перде дантела млечно бяла с орнаменти и лъскава нишка.
  • 1515 Перде дантела млечно бяла с орнаменти и лъскава нишка. Перде дантела млечно бяла с орнаменти и лъскава нишка.