• 2086 Дължина на елипсата 8см. Дължина на въжето 50см. Цвят млечно бял Магнит за перде, плетен, елипса.
  • 2086 Дължина на елипсата 8см. Дължина на въжето 50см. Цвят млечно бял Магнит за перде, плетен, елипса.
  • 2086 Дължина на елипсата 8см. Дължина на въжето 50см. Цвят млечно бял Магнит за перде, плетен, елипса.
  • 2086 Дължина на елипсата 8см. Дължина на въжето 50см. Цвят млечно бял Магнит за перде, плетен, елипса.