ОБЩИ УСЛОВИЯ (GDPR)

Ако използвате уеб сайта www.Liadecor.bg, Вие се съгласявате с общите условия.
1. Liadecor.bg е онлайн магазин за продажба на текстилни платове за пердета,завеси,покривки и аксесоари.

2. Онлайн продажбата на стоки се нарича „Договор от разстояние. Договор от разстояние e всеки договор, сключен между Търговец и Потребител като част от организирана система за продажби или предоставяне на услуги от разстояние.

3. Всички цени посочени в сайта са с включен данък добавена стойност (ДДС).

4. В цената не е включена сумата за доставка.

5. Договорът за поръчка се счита за сключен между страните 'Търговец и Потребител', след направена поръчка.

6. Liadecor.bg няма право да променя цената на стоката след направена поръчка.

7. При въвеждането на неточни данни – адрес, телефон Liadecor.bg не се задължава да изпълни поръчката.

8. След получаване на поръчката, в рамките на 24 часа, Liadecor.bg се задължава да се свърже с клиента за потвърждение и уточнение на поръчката.

9. Liadecor.bg не гарантира наличността на стоката.

10. Ако стоката не може да бъде доставена поради някаква причина Liadecor.bg се задължава да уведоми Потребителя в рамките на 24ч

11. Снимките се доближават възможно най-точно до оригиналните цветове.Liadecor.bg не носи отговорност за неточното възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки или на техническите параметри на мониторите и мобилните устройства, които се използват от Потребителя.

Лични данни:
Liadecor.bg носи отговорност по Закона за защита на личните данни и гарантира на своите Потребители,че личните данни, няма да бъдат предоставяни на трети лица извън случаите посочени в настоящите Общи условия.

Данните ще бъдат използвани единствено за обработка на поръчката или услугата на Потребителя.

Политика за защита на личните данни:

Относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от Liadecor.bg работим с вашите данни, както и относно правата, които имате.

В зависимост от конкретния случай Liadecor.bg обработва данните ви при следните условия:

обработката е необходима за изпълнение на задълженията на Liadecor.bg по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка;

Liadecor.bg съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка.

При обработването на данните ви Liadecor.bg прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, само при необходимост за изпълнение на договора по изработка и доставка на стоки.
С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.
За информация и въпроси, свързани с политиката на Liadecor.bg за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате страницата ни за контакти!

При изпращане на поръчка или запитване от формата за контакти се счита, че Вие попълвате следната декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни от търговец , куриер и/или производител/доставчик.
Аз давам съгласието си личните ми данни, обработвани от Liadecor.bg във връзка с моя онлайн поръчка/услуга или запитване да бъдат предоставени на фирми партньори на Liadecor.bg , които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производители/доставчици , с цел изпълнение на поръчката и/или услугата. Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на личните данни,както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп , на коригиране и/или заличаване на събраните от Liadecor.bg данни.